CZARKA z Sudowii (Tajga) (2000-2015)

Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Dyplom I stopnia Prób Polowych

 CZARKA z Sudowii 

2000 - 2015

Ojciec: Gunalt SPRITZ (Mł.Champion Polski, Champion Polski Vice-Zw. ¦wiata)
Matka: ESA z Kuźni Żelichowskiej (Champion Polski, Konkurs Pracy Dyplom I)