CZARKA z Sudowii

Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Dyplom I stopnia Prób Polowych

 CZARKA z Sudowii 

(26.05.2000 - 20.08.2015)

Ojciec: Gunalt SPRITZ (Mł.Champion Polski, Champion Polski Vice-Zw. ¦wiata)
Matka: ESA z Kuźni Żelichowskiej (Champion Polski, Konkurs Pracy Dyplom I)


 

Czytaj więcej...