Canis Fortuna YELLOW MISS (Misia)

 S: D'HUNTER s Vodneho Mlyna - CIB, CIE, CIT, CIBT, ChSk, ChCz, Grand ChSk,           Grand ChCz, Zw. Klubu Sk, Champion Pracy Słowacji

D: Vanda Banda LULU Ch.Pl


 Dokumenty:

ChPl.jpg PP-Dyplom.jpg PP-opis.jpg rodowod-1s.jpg rodowod-2s.jpg